izvēle

Saderība attiecībās – to veidojam mēs paši

Saderība ir nevis drošu attiecību priekšnosacījums, bet to rezultāts.

Attiecībās mēs bieži meklējam saderību, drošību un līdzvērtību, bet vai esam gatavi uz godīgu un cieņpilnu dialogu, lai to veidotu?

Saderība neietver tikai kopīgās intereses vai vienādus dzīves mērķus, tā ir arī spēja empātiski uzklausīt un saprast otra cilvēka dziļākos uzskatus un jūtas. Saderība un pieķeršanās otram nenotiek uzreiz. Tā parādās tūkstošiem kopīgās pieredzēs un cieņpilnās sarunās. Tās nav attiecības, kuru labumus mēs tikai patērējam, bet gan savienība, kurā mēs radām labumu un vērtību.

Drošas attiecības ir tad, kad abi partneri jūtas brīvi izteikties un tiek dzirdēti. Līdzvērtība attiecībās ir tad, ja abu vajadzības un vēlmes tiek ņemtas vērā ar vienādu svarīgumu.

Saprotu, ka šīs vērtības ir jākopj un jāattīsta katru dienu – tās nerodas maģiski vienā dienā.

Saderība – drošas attiecības

Parasti izjūtu “mums saskan” mēs gūstam, kad šķiet, ka attiecībās sakrīt mūsu vērtības un, ja tās nesaskan, mēs cienām viens otra atšķirības.

Drošas attiecības ir nenosodošas, nepazemojošas, iejūtīgas un cienpīlnas.

Otrs nespēj uzmīnēt mūsu vēlmes

Lai cik ļoti mēs vēlētos, lai otrs nolasa mūsu vēlmes un vajadzības, bez to komunicēšanas tā nereti ir vien neiespējama fantāzija.

Patiesībā par savām vēlmēm un vajadzībām nepieciešams sarunāties.

Saderība veidojas, ja ir līdzvērtība attiecībās

Būšana attiecībās pilnībā ignorējot savas vajadzības var kļūt neiecīšama. Un otrādi – attiecības, kurās mēs otra vajadzības nenemam vērā, ir ļoti nestabīlas.

Jā, attiecību dēļ dažreiz ir jāatsakās no savām ērtībām. Bet nevajadzētu būt tā, ka mēs attiecībās atsakāmies no sevis – savas būtības, savas identitātes.

Nobriedušu savienību mēs varam izveidot, ja tas, cik mēs dodam un tas, cik saņemam ir daudzmaz līdzvērtīgs, lai attiecības būtu abpusēji izdevīgas.

Attiecības ir nemītīgs došanas un ņemšanas process. Ja mēs nespējam saprast, kā tas darbojas, varam saskarties ar zināmām grūtībām to veidošanā un uzturēšanā.

Veselīgām attiecībām nepieciešamas cienpilnas sarunas

Veselīgās attiecībās katrā partnera prioritāte ir dziļa, empātiska, nenosodoša ieklausīšanās gan sevī, gan otrā.

Tā ir vēlme dalīties savās vēlmēs un dzirdēt otra vēlmes.

Tās ir pastāvīgas sarunas, kuru rezultātā mēs iepazīstam otru dziļāk un otrs mums palīdz iepazīt sevi. Tās arī veido saderību attiecībās.

Godīgums pret sevi

Būt godīgam pret sevi un otru nozīmē zināt, ar ko es spēju sadzīvot un ar ko – nespēju, bez kā es varu dzīvot un bez kā – nevaru, ko es varu un vēlos dot attiecībās un ko – nē. Un ne tikai zināt, bet arī rīkoties atbilstoši tam.

AIZVĒRT
error: Content is protected !!