izvēle

Psihiatrs, psihoterapeits, psihoterapijas speciālists un psihologs

Psihoterapeits, psihoterapijas speciālists, psihologs, psihiatrs – tas viss skan tik līdzīgi, tāpēc cilvēkam, kas nepārzina mentālās veselības jomu būs grūtības saprast atšķirību. Tā kā šīs specialitātes ir līdzīgas, tomēr atšķirīgas, raksts ir skaidrojošs par galvenajām atšķirībām starp tām.

Psihiatri

Psihiatri ir ārsti, kas nodarbojas ar nodarbojas ar psihisko jeb mentālo slimību diagnostiku un ārstēšanu. Lielākā daļa psihiatru Latvijā izmanto medikamentozu ārstēšanu, daži ir arī specializējušies ārstnieciskajā psihoterapijā. Psihiatri izraksta zāles situācijās, kad cilvēks nespēj pats tikt galā ar savām emocijām vai arī, ja ir kāda smaga psihiatriska saslimšana. Pie psihiatra vislabāk ir doties tad, ja ir nepieciešams atrast īsto medikamentu kombināciju sev.

✔️ Diagnosticē psihiskās jeb mentālās slimības

✔️ Konsultē

✔️ Izraksta medikamentus un to kombinācijas

Psihoterapijas ārsti, psihosomatologi

Psihoterapijas ārsti tāpat kā psihiatri nodarbojas ar mentālo slimību diagnostiku un ārstēšanu, tomēr lielākā atšķirība ir tā, ka psihoterapeiti kā galveno ārstēšanas metodi izmanto psihoterapiju, nevis medikamentus. Lielākā ārstnieciskās psihoterapijas priekšrocība ir, ka tā, atšķirībā no medikamentiem, spēj mainīt cilvēka domu saturu, kas rada ilgstošāku un stabilāku ārstniecisko efektu nekā medikamenti. Uz domu satura un uzvedības maiņu vērstas kognitīvi-biheiviorālās (KBT) metodes, bet apmeklējot terapiju vismaz gadu, ar psihodinamisko metožu palīdzību iespējams mainīt arī dziļās iekšējās sajūtas, kas rada traucējošās domas. Ārstnieciskā psihoterapija ir pierādījusi savu efektivitāti kontrolētos pētījumos salīdzinot ar placebo un medikamentozu terapiju.

✔️ Diagnosticē mentālās (psihiskās, emocionālās) problēmas

✔️ Konsultē un ārstē depresiju, trauksmi, panikas lēkmes, “veģetatīvo distoniju” utml. slimības.

✔️ Nozīmē medikamentozo terapiju nepieciešamības gadījumā

✔️ Palīdz risināt attiecību problēmjautājumus

✔️ Palīdz emocionālas krīzes gadījumā

✔️ Palīdz uzlabot labsajūtu un izprast emocijas

✔️ Palīdz radīt pārmaiņas neveselīgos domāšanas modeļos un uzvedībā

Psihoterapeits ir ārsta pamatspecialitāte, tāpēc pēc Latvijas likumdošanas vārdu “psihoterapeits” atļauts izmantot tikai ārstiem, kas ieguvuši pēcdiploma sertifikātu RSU vai LU rezidentūrā. To var apskatīt veselības aprūpes speciālistu reģistrā. Ja cilvēks, kas praktizē psihoterapiju nav ārsts, viņš sevi sauc par psihoterapijas speciālistu.

Psihoterapijas speciālisti

Psihoterapijas speciālisti ir cilvēki, kas praktizē dažādus terapijas virzienus, kas ir atzīti kā emocionāli atvieglojoši. Tā kā apmācību ilgums un apjoms šajās terapijas skolās ir daudz mazāks, šie speciālisti ir divas reizes vairāk, nekā ārsti-psihoterapeiti, un meklējot psiholoģisko palīdzību ir lielāka iespēja saskarties tieši ar psihoterapijas speciālistiem.

✔️ Konsultē

✔️ Palīdz risināt pāru attiecību problēmas

✔️ Palīdz risināt ģimenes attiecību problēmas

✔️ Palīdz risināt problēmas darbā

Šie terapeiti bieži runās ar cilvēkiem par visu, kas viņus satrauc, neatkarīgi no tā, vai tie ir mentāli traucējumi vai vispārēja nelaime. Daudzi psihoterapijas speciālisti ir labi speciālisti savā jomā un spēj palīdzēt cilvēkiem savas profesionalitātes robežās, tāpēc svarīgi, lai šie speciālisti tās novelk. Ja ir neirotiski, psihosomatiski simptomi vai psihiatriska saslimšana, piemēram, panikas lēkmes, veģetatīvā distonija, depresija, trauksmes traucējumi, tad ir rekomendējama psihoterapija pie ārsta-psihoterapeita vai arī pie klīniskā psihologa ar tālākizglītību kognitīvi biheiviorālajā terapijā jeb KBT. Palīdzoši var būt arī citi terapijas veidi, tomēr par to efektivitāti medicīnisku problēmu risināšanai vēl nav pieejama pietiekami daudz uz zinātniskiem datiem balstīta informācija.

Psihoterapijas speciālists ir tiesīgs praktizēt, ja ir atrodams psihoterapijas speciālistu biedrības reģistrā.

Vēsturiska atkāpe

Psihoterapija daudzās valstīs ir izveidojusies kā starpnozare starp komunikācijas zinātnēm un medicīnu.

Psihoterapijas pamatlicēji izsenis ir bijuši ārsti, bet pēc pasaules kariem bija nepieciešama tik liela psihoterapeitiskā palīdzība, ka pietrūka speciālistu un tika piesaistīti sociālie darbinieki un psihologi. Tas ir veicinājis nozares izmaiņas un ārzemēs psihoterapiju praktizē pārsvarā klīniskie psihologi. Tā kā vēsturiskais nosaukums “terapija” nācis no ārstniecības, cilvēkiem šķiet, ka psihologi var izrakstīt arī medikamentus.

Psihoterapija ir “izaugusi” no 3 zariem – dabaszinātnēm, psiholoģijas un reliģijas. Ārstnieciskās psihoterapijas saknes slēpjas Freida psihoanalīzē. Pēc tam nāca daudzi Freida sekotāji, kas vēlējās izveidot savu unikālo terapijas novirzienu, kas nereti bija vienkāršakos terminos formulētas psihoananalītiskās psihoterapijas novirzieni.

Psihoterapijas zinātne

Gadiem ejot progresēja zinātnes attīstība un šos terapijas novirzienus pārbaudīja vairākos pētījumos. Mūsdienās kā efektīvi ārstniecībā ir pierādīti 2 psihoterapijas novirzieni:

  1. Kognitīvi-biheiviorālā terapija– ar to nodarbojas klīniskie psihologi ar atbilstošu sertifikācijas diplomu, kā arī šīs terapijas metodes pielieto ārsti.
  2. psihodinamiskā psihoterapija – to apgūst ārsti-psihoterapeiti, psihosomatologi.

Psihoterapijas skolu salīdzinājums

Kā jau iepriekš tika minēts, psihoterapijas skolu veidi, virzieni un ilgumi atšķiras. Galveās atšķirības ir – ilgums, apmācības vieta, studiju programmas akreditācija, ilgums, prasības sertifikāta iegūšanai. Ārstnieciskās psihoterapijas gadījumā sertifikāta iegūšanai nepieciešamas vairāk praktiskās apmācības stundas. Psihoterapijas speciālistu gadījumā sertifikātu var iegūt izejot teorētisko apmācību un minimālu praksi.

Psihologi

Psihologam ir augstākā izglītība psiholoģijas zinātnē. Psihologi pārvalda zināšanas par cilvēka uzvedības modeļiem, domāšanas veidu, attiecībām ar citiem cilvēkiem. Pamatā psihologi strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem – sniedzot konsultācijas un palīdzot izprast grūtību rašanās iemeslus, meklējot jaunus risinājumus un saprotot savas dzīves mērķus un vēlmes. Psihologi ir cilvēki, pie kuriem var vērsties pēc emocionāla atbalsta krīzes situācijās. Svarīgi atcerēties, ka tā iemesla dēļ, ka psihologiem nav juridisku tiesību noteikt diagnozi, ārstēt to un izrakstīt medikamentus, jo viņu izglītība ir komunikāciju zinātēs, nevis medicīnā.

✔️ Uzklausa un cenšas uztver klienta teikto no viņa skatpunkta, nenosodot

✔️ Cenšas izprast klienta domas, emocijas un vēlmes, arī tās, kurus klientam ne vienmēr izdodas pateikt

✔️ Sniedz emocionālu atbalstu

✔️ Palīdz klientam atrast sevī resursus

✔️ Palīdz risināt un pieņemt sarežģītus lēmumus

✔️ Palīdz risināt grūtības un apzināties dzīves mērķus

Psihologs ir tiesīgs praktizēt, ja atrodas Latvijas psihologu reģistrā.

Citi emocionālā atbalsta veidi

Dažādās dzīves situācijās ir iesmpējams gūt emocionālo atbalstu no draugiem, radiem, partnera vai kādas citas personas.

Atbalstu iespējams gūt arī meditācijas, koučinga veidā, pie mācītāja baznīcā. Atbalstu iespējams gūt arī anonīmo alkoholiķu, narkomānu un citās grupās.

Svarīgi ir saprast, ka visbiežāk nevienam no šiem cilvēkiem nav formālas izglītības un zināšanas par to, kā strādā cilvēka psihe. Tas var kalpot kā labs īslaicīgs atbalsts, bet tas nav ārstniecisks process

Speciālista izvēle atkarībā no situācijas

Atkarībā no katra cilvēka problēmas, aptuvens špikeris, pēc kura vadīties izvēloties speciālistu. Te ir runa par pamata izglītību. Daudzi psihoterapijas speciālisti ir klīniskie psihologi un tie, kas nav klīniskie psihologi, bet ir terapijas speciālisti ir pieskaitāmi pie attiecību konsultantu kategorijas.

Psihoterapijas, psihosomtiskās medicīnas ārstsKlīniskais psihologsAttiecību konsultants
Attiecību problēmas ģimenē un darbā✔️✔️✔️
Personības izaugsme✔️✔️✔️
Attiecību veidošanās neveiksmes✔️✔️✔️
Krīzes un sēras✔️✔️
Depresija✔️✔️
Trauksmes traucējumi
Trauksme, panika, PTSS, OKT, sociālā trauksme
✔️✔️
Rakstura traucējumi
Histērijas, dusmu kontroles traucējumi,
atkarības, zems pašnovērtējums
✔️✔️
Psihosomatiskas problēmas
Miega traucējumi, veģetatīvā distonija,
hroniskas (galvas, muguras) sāpes,
ginekoloģiskie traucējumi, psihogēna neauglība, psoriāze, autoimūnas slimības, emocionālā ēšana
✔️
Medikamentoza terapija✔️

Protams, galu galā vissvarīgākā ir terapeita un pacienta sadarbība un personības saderība, tomēr specializācija un pieredze arī spēlē lielu lomu, tāpēc novēlu atrast to, ar kuru būs laba saderība un sadarbība.

Lai veicās! 🙂

psihoterapeits psihoterapeits

AIZVĒRT
error: Content is protected !!