izvēle

Bridinājuma zīmes par psihoterapeitu

Latvijā ir diezgan daudz speciālistu, kuri nav sertificēti psihoterapeiti, bet sevi sauc par terapeitiem, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai uzticam savu psihisko veselību kompetentam un pieredzējušam speciālistam. Bet kā mēs varam zināt, cik kompetents ir mūsu terapeits?

Tieši par šo ir šis raksts

Šis raksts ir par brīdinājuma zīmēm, kas liecina, ka Jūsu terapeits nav pietiekami kompetents, lai Jūs ārstētu. Ja jūtat, ka terapeits pārāk bieži pārkāpj kādu no šiem punktiem, ir pamats apsvērt terapijas pārtraukšanu pie viņa.

Organizatorās kļūdas

Terapeits nav ieinteresēts jūsu izvirzītajos terapijas mērķos

Terapijas procesā tiek uzstādīti terapijas mērķi, kas ir svarīgi galvenokārt pacientam. Ja vairākkārt pārrunājot ar terapeitu redzi, ka viņš nav ieinteresēts šajos mērķos, tad ir laiks padomāt, cik terapija ir vērtīga.

Terapeits nesniedz paskaidrojumu par to, kā notiek terapija

Ja uz tavu uzdoto jautājumu netiek atbildēts par to, kā strādā šī terapija, tad visticamāk šis speciālists pats to nesaprot.

Terapeits sniedz garantijas un / vai solījumus

Psihoterapija ir tā joma, kur garantiju nav. Ja terapeits tādus sniedz, tad viņš vēlas pārdot terapiju, nevis palīdzēt. Uzmanīgi ar šo!

Terapeits nesniedz jums informāciju par terapijas noteikumiem

Informāciju par terapijas noteikumiem, , konfidencialitāti, maksas politiku, var sniegt vai nu terapeits, vai klīnika. Jums ir tiesības šo jautāt terapeitam.

Terapeits parasti nokavē, atceļ vizītes

Ja terapijas noteikumos ietlpst pumktualitāte pret pacientu, tad tā noteikti ir jāievēro arī terapeitam. Terapeits nedrīkst ne kavēt, ne bieži atcelt vizītes

Terapeits neatceras jūsu vārdu un / vai neatceras jūsu mijiedarbību no vienas sesijas uz otru

Šī zīme nozīmē, ka terapeits pieņem pārāk daudz pacientu, lai būtu spējīgs iedziļināties Jūsu individuālajā gadījumā.

Terapeita ētiskie pārkāpumi

Terapeits nekad nav gājis personīgajā terapijā

Kompetents psihoterapeits ir izgājis vizmaz 150 pašterapijas vizīšu kursu. Ja viņš to nav izdarījis, tad viņš nebūs spējīgs kvalitatīvi palīdzēt.

Terapeits ir kritisks un nosodošs pret jūsu uzvedību, dzīvesveidu vai problēmām

Šī ir bīstama terapeita pazīme, jo tā liecina par to, ka viņš pats nav izstrādājis savas emocionālās problēmas terapijā. Mēs nespējam kļūt veselāki par savu terapeitu un pārņemam viņu iezīmes, tāpēc pie šāda cilvēka turpināt terapiju ir bīstami. Protam, ir otrs variants, kad pacientam pašam šķiet, ka terapeits viņu nosoda bez objektīva iemesla – tā nav terapeita nekompetences pazīme.

Terapeits nespēj pieņemt kritiku vai atzīt savas kļūdas

Ja terapeits nav spējīgs pieņemt kritiku, viņš nav profesionāls.

Terapeits ir augstprātīgs vai izturas pret jums rupji

Terapeits jums uzbrūk ar emocionālām frāzēm vai “devalvē” jeb “noliek” jūs nosodot.

Terapeits vaino jūsu ģimeni, draugus vai partneri

Protams, kad terapijā tiek stāstīts par attiecībām, terapeits nostāsies Jūsu pusē, tomēr, ja dzirdat frāzes, ka Jūsu ģimenes locekļi ir draņķi vai nelieši (vai kas tamlīdzīgs), tad Jūs arī terapijā to dzirdēsiet par sevi.

Terapeits apzināti vai neapzināti apmierina personīgās psiholoģiskās vajadzības uz Jūsu rēķina, piemēram, izbauda pacienta emocionālo vājumu un nespēku

Parasti šis arī notiek caur emocionālo “nolikšanu”, sakot: “ha.ha. Pats vainīgs”, vai, ka tiekat pazemots.

Terapeits nav empātisks vai ir pārāk empātisks

Ja terapeits ir nosodošs pret jums vai arī raud kopā ar Jums (ja tā nav krīzes terapija), tad pamats domāt, ka viņam ir personīgas problēmas, ar kurām viņš pats nav ticis galā.

Terapeits pārāk emocionāli reaģē uz Jūsu jūtām un problēmām

Ja regulāri pēc tam, kad pastāstat savu stāstu terapeits reaģē uz to ar milzīgu satraukumu, dusmām vai citām jūtām.

Terapeits Jūs ieved pārāk neaizsargātā stāvoklī vai nepatīkamās atmiņās pret Jūsu gribu

Jums liek runāt par tēmām, par kurām runāt šobrīd esat kategoriski atteikušies

Terapeits izvairās no pārrunāt jebkādas emocionālas vai neaizsargātas jūtas

Ja runājat tikai par faktiem un vispār emociju nav, tad tā var būt arī terapeita nekompetence

Terapeits ir strīdīgs ar jums vai pārāk bieži konfrontējošs

Ja terapeits ļoti bieži ar Jums strīdās terapijas laikā, tad tā ir brīdinājuma zīme.

Terapeits cenšas jūs turēt terapijā pret jūsu gribu

Ja terapeits cenšas Jums spiest nākt uz terapiju, ja negribat, tas nav ētiski.

Terapeits uzskata, ka tikai psihoterapeitiskā pieeja darbojas un izsmej citas pieejas emocionālās labsajūtas veicināšanai

Piemēram, meditāciju, jogu vai tamlīdzīgi.

Terapeits nepievērš uzmanību jūsu runai vai šķiet, ka viņš neklausās

Šis var notikt ik pa laikam, bet, ja to pamanat regulāri, tad tā ir zīme, ka ar šo terapeitu nesaskanēs.

Terapeits atbild pa telefonu sesijas laikā

Šis terapijas darbā nav pieņemts. Ja tas notiek, tas ir nekompetenti

Terapeitisko robežu pārkāpšana

Terapeits cenšas būt jūsu draugs

Aicinot jūs Facebook, instagram, citos sociālajos portālos un turpinot sarunu starp sesijām.

Terapeits ierosina pieskārienus (piemēram, apskāvienus) bez piekrišanas

Psihoterapijas vienīgais pieņemtais fiziskais kontakts ir rokasspiediens.

Terapeits cenšas nodibināt seksuālas vai romantiskas attiecības ar jums.

Seksuālas un romantiskas attiecības ir terapeitisko robežu pārkāpums.

Terapeits pārlieku runā par saviem personiskiem jautājumiem un / vai atklāj par sevi pārāk bieži bez terapeitiska mērķa

Terapeits drīkst sevi mazliet atklāt, bet tam jābūt ar mērķi Jums palīdzēt. Ja terapeits sāk “čīkstēt” par to, cik dzīve ir slikta, un par savām neveiksmēm, tad šī rīcība nav terapeitiska. Tas arī attiecas uz situācijām, ja terapeits publiskajā telpā, piemēram, sociālajos portālos mēdz ziņot par savu trauksmi, ar kuru viņš nespēj tikt galā vai nu patstāvīgi, vai ar speciālista palīdzību.

Terapeits cenšas lūgt jūsu palīdzību jomā, kas nav saistīta ar jūsu terapiju (piemēram, salabot mašīnu)

Ja esat, piemēram, mehāniķis, terapeits lūdz Jums salabot savu mašīnu. Jebkāda draudzība ārpus terapijas ar pacientu nav terapeitiska un atbalstāma. Izņēmuma gadījums būtu, ja Jūs satiktos terapeita vadītā seminārā un klausītos viņa lekciju.

Terapeits atklāj jūsu identificējošo informāciju trešajai personai bez atļaujas vai pilnvarām

Terapeits drīkst atklāt teapijā pārrunāto informāciju tikai supervizoriem un saviem studentiem neidentificējot Jūs kā personu. Ja kāds ir atklājis jūsu vārdu, uzvārdu un šo informāciju, tas ir tiesību pārkāpums.

Terapeits stāsta jums par citu klientu identitāti

Terapeits sesijas laikā stāsta par citiem pacientiem MINOT VIŅU VĀRDUS vai kādā citā veidā atpazīstamu informāciju. Tas ir neprofesionāli.

Zīmes, kas rāda par terapeita nekompetenci jeb zināšanu trūkumu

Terapets nevar skaidri definēt, kā viņš var palīdzēt jums atrisināt problēmas vai viņš/viņa nesaprot, kas ir Jūsu emocionālo problēmu cēlonis

Kompetents speciālists jau sākotnēji pateiks, vai viņš spēs palīdzēt šī jautājuma risināšanā. Pēc 4-5 vizītēm Jums tiks pateikts arī smalkāk problēmu cēlonis. Ja terapeits nezina problēmu cēloni, tad pie viņa vēlams neturpināt terapiju.

Šim cilvēkam nav pietiekams daudzums specifiskas apmācības, lai risinātu jūsu emocionālās problēmas

Laba psihoterapijas apmācība ilgst vismaz 4 gadu garumā pēc maģistra grāda iegūšanas (tātad kopā tie ir 10 gadi). Ja Jūsu terapeita apmācība ir ilgusi tikai 2 gadi un iestādē, kas nav valsts akreditēta, tad ir pamats domāt, ka šī terapija nebūs kvalitatīva.

Terapeitam ir neatrisinātas sūdzības, kas iesniegtas licencēšanas komisijā

Vai arī terapeits ir zaudējis sertifikātu. Latvijas slavenais piemērs ir Viesturs Rudzītis, kas bijis drāmas terapeits.

Terapeits runā pārāk daudz vai nerunā vispār, vai arī bieži runā sarežģītā valodā, kas atstāj jūs apjukt.

Ja zūd kontakts ar terapeitu, to vajag runāt. Ja neesat šajā uzklausīts, tad terapeits vienkārši nav spējīgs veidot kvalitatīvāku terapiju.

Terapeits koncentrējas uz domām un to izziņu, neņemot vērā Jūsu jūtas un somatisko jeb ķermenisko pieredzi, vai otrādi – koncentrējas tikai uz jūtām neņemot vērā domas.

Terapijas procesā ir svarīgi mācēt sabalansēt starp domām un jūtām. Protams, ne ar visiem pacientiem to ir iespējams izdarīt. Tomēr, ja terapeits pilnīgi ignorē vienu daļu no tā, tad tā ir nekompetences pazīme.

Terapeits rīkojas tā, it kā viņiem būtu atbildes vai risinājumi visam un tērē terapijas laiku, stāstot, kā vislabāk noteikt vai mainīt lietas.

Šis ir “slidens” jautājums, jo īstermiņa terapija sastāv ļoti lielā mērā no pacienta izglītošanas, lai liktu viņam saprast, kas notiek viņa galvā. Tomēr, ja terapeits nedod tev pat iespēju izteikties un tikai lasa lekciju. Kad mēģini ko pateikt, tad pārtrauc tevi, tad to viņam vajag norādīt.

  • Terapeits nemitīgi saka priekšā, ko darīt, pieņem lēmumus jūsu vietā vai dod biežus un nepieprasītus padomus.
  • Terapeits veicina jūsu atkarību, ļaujot jums iegūt emocionālās vajadzības no terapeita. Terapeits „baro jūs ar zivīm, nevis māca jums zvejot pašam.”

Terapeits tā vietā, lai palīdzētu Jums atbrīvoties no Jums traucējošām problēmām liek tās mīlēt un priecāties par tām

Jauks žests, lai padarītu terapiju patīkamāku, bet ļoti bīstama lieta, kas liecina par to, ka terapeita zināšanas nav pierādījumos balstītas.

Terapeits mēģina ārstēt tikai Jūsu simptomus neiedziļinoties Jūsu dzīvē, meklējot to cēloņus.

Uzsākot psihoterapeitu darbu šis ir visgrūtākais solis – patiesi iedziļināties. Ja redzat, ka terapija ilgstoši ir pārāk sekla, tad runājiet par to ar terapeitu.

Reliģiskie un garīgie jautājumi

Terapeits nav iejūtīgs pret jūsu kultūru vai reliģiju, noliedz vai ignorē jūsu garīguma nozīmi vai cenšas uzspiest jums garīgumu vai reliģiju

Viņš to nosoda konkrētu reliģiju zinot, ka esat šai reliģijai piederīgs.

Viņš apšauba garīguma jēgu kā tādu.

AIZVĒRT
error: Content is protected !!